Правилници

Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ А. ОРГАНИЗАЦИЯ Чл. 1 В това състезание могат да участват само чистопородни кучета, регистрирани или подлежащи на регистрация в племенните книги, признати от FCI.Чл. 2 Участието в тези изпитания с присъждане на C.A.C.I.T. се позволява на кучетата, посочени в чл. 1. Независимо от това участието може да бъде ограничено на базата на титли, присъдени в предходни квалификации или от участие в състезанието според пола или с ограничаване броя на състезателите на база на ограниченото пространство, където се провежда полевото изпитание. Трябва да има не по-малко от 15 (петнадесет) участващи кучета за провеждане на индивидуален тип полево изпитание и не по-малко от 15 (петнадесет) двойки кучета за състезание по двойки.Заявките се приемат според горе посочените условия.Освен това трябва да бъдат спазени следните условия:а) Това ограничение е предварително в програмата на състезанието.б) Тези състезания с ограничено участие могат да се провеждат само в страни, където съотношението...

ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка

ЦЕЛИ Целта на Световното първенство е да се повиши рационалното използуване на кучета, работещи със стойка с водач, в международно състезание на високо ниво. Ползата от тези състезания за лова е, че позволява на ловците - кинофили да се срещат на голямо състезание с намерението да се поощри техния спорт. Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка, се организира всяка година от Национална ловна федерация, призната в различните страни или от киноложка федерация или киноложки клуб, членуващи в FCI.   OРГАНИЗАЦИЯ I. Организационен комитет Организационният комитет е съставен от официални представители на всяка от участвуващите в състезанията страни. Всеки представител може да бъде подпомаган от лица, които нямат право на глас.Седалището на Организационния Комитет се намира в Рим при F.I.d.C. - Viale Tiziano, 70 - като всички пълномощия по преместването на седалището са предоставени на Комитета.Организационният комитет е упълномощен да избере Президент и Секретар.В слу...

ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли

Цели Целта на световното първенство "St.Hubert" за мъже и жени ловци с кучета, работещи със стойка и шпаньоли е насърчаване и развитие при високо ниво на конкуренция на спортния дух на ловците и възпитаването им в уважение към природата и околната среда, като се подчертават техните спортно-техничските и етични качества, както и вродените и придобити умения на кучетата, демонстрирани при упражняването на лова.   Член 1. Организационен комитет 1.1 Организацията на Световното първенство "St.Hubert" за мъже и жени ловци с кучета, работещи със стойка и шпаньоли се извършва от Организационния комитет на световния шампионат по лов за кучета, работещи със стойка и шпаньоли. 1.2 Организационният комитет е отговорен за цялостното организиране на състезанието. 1.3 Нацията, на която Организационният комитет възлага практическата организация на световния шампионат по лов с кучета, работещи със стойка и шпаньоли, поема и организирането на световното първенство "St.Hubert" за мъже и жени...

ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка 2004.02.23

През 1950 г. Франция, Белгия, Италия и Швейцария създават нови международни полеви изпитания от типа GRANDE QUETE, наречени ЕВРОПЕЙСКА КУПА, в която представят свои отбори страните - основателки на FCI и отбори на по-късно присъединили се страни.Това състезание се провежда съгласно Международния Правилник за полеви изпитания (C.А.C.I.Т.) за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка и настоящия правилник тип GRANDE QUETE.За Европейската купа са валидни следните специфични правила:* Това полево изпитание се провежда в страна, посочена от Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI.* Страната - организатор трябва да информира писмено президента на Комисията за британски породи кучета, работещи със стойка към FCI най-късно до 15 януари за датата на провеждане на състезанието.* Всяка участваща страна поема задължението да не провежда състезание от типа GRANDE QUETE в деня преди Европейската купа. * Ако някоя страна иска да бъде...
Начало|Новини|Изложби|Състезания|Изпити|Семинари|Работни бланки|Развъдници|Клубни кучила|Галерия|Контакти